0878136222

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Lắng nghe: Vimetech luôn biết rằng "Khách hàng là nền tảng của mọi hoạt động". Luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của mọi khách hàng, xem sự thành công, hài lòng của khách hàng là động lực phát triển của Công ty.
  • Chân thành: Phương châm “Làm bạn trước khi làm ăn” cùng với việc đặt khách hàng làm trung tâm là nơi khởi nguồn của mọi chính sách nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp hoàn hảo nhất với sự tận tâm từ trái tim.
  • Hiệu quả: Hiệu quả là thước đo của giá trị công việc và sự hợp tác bền vững, đảm bảo sự hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội.
  • Hạnh phúc: Mang đến giá trị cảm nhận cao nhất, tạo ra sợi dây liên kết mạnh mẽ giữa Vimetech và khách hàng,Vimetech với nhân viên, nhân viên Vimetech với nhau,Vimetech với xã hội và từ đó vì mục tiêu chung mà phấn đấu, hoàn thành tốt sứ mệnh.