0878136222

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VIMEHRM

 

Giới thiệu

Phần mềm Quản lý nhân sự VIMEHRM là một giải pháp toàn diện được thiết kế và xây dựng để đáp ứng nhu cầu quản lý nhân sự đa dạng của mọi tổ chức và doanh nghiệp. Với khả năng tích hợp linh hoạt và đa chức năng, VIMEHRM hỗ trợ quản lý với đầy đủ các tính năng như quản lý thông tin nhân viên, tính năng tuyển dụng, quản lý lương, đào tạo và đánh giá hiệu suất.

Chúng tôi cam kết cung cấp một sản phẩm công nghệ thân thiện, linh hoạt và dễ sử dụng, giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa quy trình quản lý nhân sự và nâng cao hiệu suất làm việc. Bằng cách cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu và báo cáo tự động, VIMEHRM giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược trong việc phát triển và quản lý nguồn nhân lực.

Lợi Ích

Tối ưu hóa quy trình làm việc: Tự động hóa các quy trình tuyển dụng, đào tạo, chấm công, tính lương chính xác và hiệu quả. Điều này giúp tăng cường hiệu suất làm việc và giảm thiểu lỗi phát sinh.

Quản lý thông tin nhân viên hiệu quả: Tổ chức lưu trữ và quản lý thông tin của nhân viên một cách cụ thể và dễ dàng truy cập.

Phân tích dữ liệu và ra quyết định: Phần mềm cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu và báo cáo để có thể đánh giá hiệu suất nhân sự, xác định xu hướng và đưa ra quyết định chiến lược nhân sự.

Đáp ứng yêu cầu pháp lý: Giúp tổ chức tuân thủ các quy định pháp lý về quản lý nhân sự một cách hợp pháp và minh bạch.

Tăng cường tương tác và giao tiếp: Cung cấp các công cụ để tương tác và giao tiếp dễ dàng giữa các bộ phận và nhân viên.

Khả năng tích hợp: Có khả năng tích hợp với các phần mềm, hệ thống khác (kế toán, AD, ERP, CRM...)

Tính Năng

Quản Lý Thông Tin Nhân Viên

Theo dõi toàn bộ thông tin cá nhân của nhân viên, quá trình công tác, lương, phụ cấp, bảo hiểm, hợp đồng lao động và các thông tin liên quan khác.

Theo dõi bảo bảo hiểm: Số bảo hiểm, Tiền bảo hiểm, Cập nhật và báo cáo tăng giảm bảo hiểm.

Theo dõi thông tin khen thưởng và kỷ luật, các hợp đồng tạm hoãn, các nhân viên công tác nước ngoài.

Cho phép import thông tin nhân viên lên phần mềm tự động thông qua file dữ liệu có sẵn.

Quản Lý Chấm Công

Tự động tổng hợp và xử lý bảng công sau khi cập nhật các thông tin làm việc...Cho phép tích hợp với các phương thức chấm công như Khuôn mặt, GPS, Wifi, Vân tay...

Theo dõi thông tin thời gian làm việc: Ngày vào làm, ca làm việc, giờ vào/ra, số giờ làm thêm, số giờ làm thêm, lý do làm thêm, mức lương làm thêm.

Theo dõi thông tin về nghỉ phép, nghỉ làm: Số ngày nghỉ phép đã sử dụng, lý do nghỉ, số ngày nghỉ không phép, số ngày nghỉ bệnh, chế độ nghỉ thai sản...

Cho phép thiết lập danh mục: danh sách nghỉ lễ, ca/giờ làm việc, phê duyệt nghỉ phép...

Quản Lý Lương – Thuế - Bảo Hiểm

Tự động tính lương chính xác và nhanh chóng dựa vào số ngày công, khen thưởng, kỷ luật và các khoản khấu trừ, thuế, bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Cho phép thiết lập công thức tính lương và thiết lập các nhóm tính lương, tiêu chí lương, thông tin tính lương như tỷ giá, giờ làm, KPI, thưởng, phạt, tạm ứng... theo nhu cầu của từng tổ chức doanh nghiệp.

Cho phép tạo và upload báo cáo lương để theo dõi tình hình chi trả lương, công nợ, báo cáo phân tích thu nhập.

Theo dõi bảo hiểm và thuế theo quy định của nhà nước: Cập nhật số bảo hiểm, thuế TNCN, BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động...

Quản Lý Tuyển Dụng – Đào Tạo

Quản lý thông tin tuyển dụng: Hồ sơ thông tin ứng viên, đợt tuyển dụng, tạo kế hoạch tuyển dụng, cập nhập các kết quả tuyển dụng, thông kê báo cáo phân loại ứng viên và cập nhật ứng viên thành nhân viên.

Theo dõi và quản lý công tác đào tạo trong nội bộ và đào tạo bên ngoài công ty: Cho phép tạo kế hoạch đào tạo, thiết lập các khóa đào tạo, đợt đào tạo, danh sách nhân viên và cán bộ đào tạo, thống kê báo cáo kết quả đào tạo.

 

Báo Cáo Thống Kê

Thống kê toàn bộ tất cả các thông tin liên qua đến nhân viên: Số lượng nhân viên theo độ tuổi, giới tính, theo các năm, danh sách nhân viên nghỉ hưu, nhân viên mới, nhân viên hết hạn hợp đồng...

Báo cáo cáo tăng giảm lao động, cơ cấu lao động, báo cáo diễn biến lương, tình hình chấm công, thống kê KPI, danh sách nhân viên đến hạn tăng lương, công nợ nhân viên thôi việc...

Tiện Ích Hỗ Trợ

Tích hợp với các phần mềm khác như kế toán, chấm công, đáp ứng phương thức chấm công đa dạng linh hoạt (vân tay, khuôn mặt...).

Tích hợp với các phương thức thanh toán, giao dịch khi trả lương nhân viên như qua các ngân hàng, các tổ chức tài chính trung gian khác...

Tích hợp với các hệ thống khác: AD, LDAP, ERP, CRM.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ, tích hợp gửi email, SMS.

Quản Lý Hệ Thống Người Dùng (Nhân Viên)

  • Quản lý thông tin danh sách tài khoản người dùng hệ thống.
  • Các chức năng phân quyền khi truy cập, phân quyền dữ liệu.

Ngày viết: 21/02/2024

LIÊN HỆ

Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi luôn túc trực để nhận được những thông tin phản hồi của Quý khách về các dòng sản phẩm của chúng tôi!

Gửi tin cho chúng tôi